8. Sınıf “MİKRO MİNYATÜR” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin SANAT/Geleneksel Sanatlar/ MİKRO MİNYATÜR
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız KonuşmaCümlenin ÖgeleriYazma StratejileriDilekçe Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur. (Dilekçe yazma)
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümlenin ögeleri, metinden çıkarım yapma, dilekçe yazma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Mikro minyatür” size neler çağrıştırıyor? 3. Geleneksel Türk el sanatları ile ilgili araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “SANAT” temasındaki “MİKRO MİNYATÜR” adlı metni işleyeceğiz. Mikronun kelime anlamı küçük, dar, makro karşıtı, demektir. Bu metnimizde mikro minyatürleri hakkında bilgi edinmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”  -Mustafa Kemal ATATÜRK

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinlecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.
1. ETKİNLİK

Anlamları verilen sözcükleri, cümlelerden örnekteki gibi bulunuz.

• Deha demekte bir beis görmüyoruz zira incecik saç teline İstanbul panoraması çizmek dahiliğe dayalı bir cesaret ister.

• İlk bakışta farklı duygular hissettiren objelere çizdiği mikro minyatürlere büyüteçle baktığınızda âdeta başka bir boyuta ulaşıyorsunuz.

• Minyatür sanatçıları, tezhip sanatçıları, yapmak istedikleri çizimi boyamadan önce, kurşun kalemle çizerler.

• İstanbul silüetlerinin ağırlıkta olduğu görülüyor çizimlerinde.

• Yaptığı işin ne denli meşakkatli bir iş olduğunu anlamamızı sağlıyor.

• Bir kırık pirinç tanesine çalışacaksam eğer önce taslağını çizme lüksüm yok.

> Karaltı (silüet)
> Güçlük (meşakkat)
> Gereksinim dışı olan (lüks)
> Kötülük, zarar (beis)
> Küçük, dar, makro karşıtı (mikro)
> Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle türlü bölümleriyle belirten ön çalışma (taslak)
> Genel görünüm (panorama)
> Nesne (obje)
> Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama (tezhip)
> Durum, nitelik (boyut)
> İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dâhilik (deha)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Sanat nedir? Açıklayınız.
Güzel olanı ortaya çıkarma gayesiyle insanın kendini ifade etme biçimi, “ilahi aşka” ulaşma vasıtası.

2. Hasan Kale’yi diğer minyatür sanatçılarından ayıran özellik nedir? Açıklayınız.
Sıra dışı objelerin üzerine, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük minyatürler çizmesi.

3. Hasan Kale hangi nesneler üzerine mikro minyatürler uygulamıştır? Bu nesnelerden hangisini ilk çiziminde kullanmıştır?
Kırık pirinç, ince kum tanesi, kibrit çöpü, çivi, toplu iğne, makarna, bakliyat ürünleri, balık pulu, patlamış mısır tanesi gibi nesnelere uygulamıştır. İlk çiziminde fasulye tanesini kullanmış.

4. Hasan Kale’ye göre mikro minyatür çizmenin zorluğu sanatın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
Yapmak istediği çizimi direkt uygulamak zorundadır.

5. Hasan Kale resmettiği şeylerin bir kültürü anlattığını söylüyor. Neden?
Çizimlerinde günümüz kültür ögelerini kullandığı için.

6. Mikro minyatür sanatıyla benzer özellikler taşıyan başka sanatlar var mıdır? Anlatınız.

3. ETKİNLİK


Arkadaşınızın sanatçı olduğunu hayal edip onunla bir röportaj yapınız. Röportaj
öncesi, soracağınız soruları aşağıya yazınız.

• Yeteneğin olduğunu ilk ne zaman fark ettin?
• İlk sanat eserini ne zaman yaptın?
• Bir sanat eseri meydana getirirken ne gibi zorluklar yaşıyorsun?
• Sanatına gerekli saygının gösterildiğine inanıyor musun?
• Sanatı kendin için mi, sanat yapmak için mi yoksa insanlara beğendirmek için mi yapıyorsun?

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde verilmeyen ögeleri bulup hangi öge olduğunu yazınız.

Resmedilenin ne olduğunu / hakkıyla / anlayamıyorsunuz.
Verilmeyen Öge: Zart tamlayıcısı

Normal minyatür fırçalarıyla mikro düzeyde çalışmak / bir hayli / zor olmalı.
Verilmeyen Öge: Özne

Küçücük çizim yaparken / o değeri küçültmeye / çalışmıyoruz.
Verilmeyen Öge: Dolaylı tümleç

Tezhip sanatçıları / kurşun kalemle / çizimin taslağını / oluşturur.
Verilmeyen Öge: Belirtili nesne

Sıra dışı objelerin üzerine / çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük minyatürler / çiziyor.
Verilmeyen Öge: Belirtisiz nesne

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta verilen cümleleri ögelerine ayırınız.

6. EKİNLİK

a) Uygun bir nesne üzerine mikro minyatür sanatını uygulamaya çalışınız. Yaptığınız çalışmaları sınıfta sergileyebileceğiniz bir alan oluşturunuz.
b) Serginize uygun bir afiş hazırlayınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

 

7. ETKİNLİK

Bir veli olduğunuzu düşünerek çocuğunuzun planlanan sergi gezisine katılması
için aşağıdaki formu doldurunuz.

Dilekçeyi siz doldurabilirsiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Mikro Minyatür ile ilgili neler öğrendiniz?   2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır? A) Ördekler bahçeden geçen küçük derede yüzüyor. B) Dışarı çıkmadan önce saçlarını güzelce taradı. C) Kapıda karşılaştığı babasının elindeki poşetleri aldı. D) Köpeği gezdirmek için hep birlikte dışarıya çıktılar.                  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “MİKRO MİNYATÜR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir