8. Sınıf “SANAT” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin SANAT/Sanat/ SANAT
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız KonuşmaCümlenin ÖgeleriYazma StratejileriVurguBilgilendirici metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Vurgulu öge)
T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.
T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümlenin ögeleri, metinden çıkarım yapma, kısa metinler yazma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Anadolu’nun güzelliklerinin anlatıldığı sanat eserleri ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “SANAT” temasındaki “SANAT” adlı metni işleyeceğiz. Sanat, bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışavurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümünü ifade eder. Bu metnimizde sanat kavramının içeriğini daha iyi öğrenmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”  -Mustafa Kemal ATATÜRK

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinlecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a) Metinden hareketle “sanat” sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları şekillere
yazınız.

sanat
– resim
– heykel
– müzik
– mozaik
– çini
– dans

b) Yukarıda bulduğunuz kavramları kullanarak sanat ile ilgili cümleler yazınız.

— Yağlı tablo manzara resimleri her zaman ilgimi çekmiştir.

— Kasabamıza yöremizin Milli Mücadele kahramanlarının heykelleri dikilecek.

— Ne zaman sıkıntılı olsam bir Türk sanat müziği açar, dinlerim.

— Köyümüzdeki türbenin mozaiklerini dedem döşemiş.

— Caminin bütün duvarları çeşit çeşit çinilerle kaplıydı.

— Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için sınıfça bir dans gösterisi hazırlıyoruz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Şair “İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar” dizesinde kim ya da kimlerden bahsetmiş olabilir?
Köylülerimizden bahsetmiş olabilir.

2. Sülüs yazı ile yeşil çini bizi nasıl etkilemektedir?
Bizi heyecanlandırmaktadır.

3. Şairin “Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken / Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz” dizelerindeki Anadolu’ya bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden?
Şair Anadolu’ya bir sanat eseri gözüyle bakmaktadır. Anadolu, her yörenin kendine has kültürü ile bir sanat eseri gibidir.

4. Siz Anadolu’yu hangi sanata benzetirsiniz? Neden?
Kilim sanatına benzetirim. Anadolu, her yöresinin kendine has özellikleri ile kilime işlenen desenler gibidir.

3. ETKİNLİK


Şiirin içeriğine uygun iki soru yazınız.

1- Şiirde kelebek ile zeybek arasında nasıl bir bağ kurulmuştur?

2- Şair “Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!” derken kimi kastetmektedir.

4. ETKİNLİK

Metne farklı başlıklar bulunuz.

BAŞKA SANAT BİLMEYİZ

YAZILMAMIŞ BİR DESTAN

5. ETKİNLİK

Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini…
ÖRNEKLEME

Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
BENZETME

Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!
KİŞİLEŞTİRME

6. ETKİNLİK

Anadolu insanını anlatan kısa bir konuşma yapınız.

Büyük badireler atlatmıştır Anadolu insanı. Hepsinden de alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Çektiği acılar ve kazandığı zaferler de diline, sanatına, geleneğine, kültürüne yansımıştır. Acıyı bile bal etmesini bilmiştir Anadolu insanı. Anadolu’yu renk renk, desen desen bir kilim gibi dokumuştur.

 

7. ETKİNLİK

Verilen ifadelerle cümleleri eşleştiriniz.

(A) Öznesi vurgulanan cümle
(B) Nesnesi vurgulanan cümle
(C) Yer tamlayıcısı vurgulanan cümle
(D) Zarf tamlayıcısı vurgulanan cümle

(C) Yabancı bir ülkede anlayan gözlerle bir kadın heykelini süzersin.
(B) Bir zeybeğin yere diz vuruşuna hayrandır.
(A) Anadolu, sanatını tüm kalbiyle savunur.
(D) Duvarda asılı olan sülüs yazıyı görünce hepimiz heyecanlandık.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda verilen cümlelerde vurgulanan ögenin altını çizip hangi
öge olduğunu altlarına yazınız.

(…)
Âşıklarımız genellikle bir usta âşığın yanında (yer tamlayıcısı) yetişirler. Ondan hem usta deyişlerini hem de sanatın icrasına ilişkin yol ve yöntemleri (nesne) öğrenirler. Âşık meclislerinde, kahvelerde bu ustaların sanatlarını icra ediş biçimlerini yeterince kavradıktan sonra, ustalaşan ozanlar da kendilerine çırak (nesne) alırlar ve gelenek bu şekilde (zarf tamlayıcısı) devam eder.
Âşık bilgi, duygu ve becerisini yaptığı atışmalarda (yer tamlayıcısı) gösterir. Atışmalardaki amaç, (nesne) yarışmak ve kazanmaktır. Atışmalarda en az iki aşık karşı karşıya (zarf tamlayıcısı) gelir. Mecliste bulunan saygın bir kişinin ya da usta bir ozanın ayak söylemesiyle atışma (özne) başlar. Ayağa
uygun dörtlük söyleyemeyen âşığın yenilgisiyle atışma (özne) sona erer.
(…)
Kültür ve Turizm Bakanlığı

9. ETKİNLİK

Defterinize “sanat” konulu bir deneme yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Sanat ile ilgili neler öğrendiniz?     2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulan­mıştır? A) Elindeki poşeti yavaşça masaya bıraktı. B) Anlattığı fıkralarla insanları güldürürdü. C) Koridorda siyah giyimli insanlar dolaşıyordu. D) Reçel yapmak için pazardan ayva alacağım.                  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “SANAT” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir