8. Sınıf “SATILIK EV” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin ZAMAN ve MEKAN/Evimiz/ SATILIK EV (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriMetin TürleriHikaye Edici MetinCümle Türleri ( Bağlı, Sıralı Cümle )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.8.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.8.1.12. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.8.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. (Bağlı, sıralı cümle)
T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümle türleri, metinden çıkarım yapma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Bulunduğunuz yerde yalnız yaşayan yaşlı insanlarla ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Eviniz sizin için neler ifade ediyor? Açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “ZAMAN VE MEKAN” temasındaki “SATILIK EV” adlı metni işleyeceğiz. Ev hepimizin içinde barındığı, günlük hayatımızı tamamladıktan sonra sığındığımız bir yuvadır. Kelime anlamı olarak ev barınılan yer olsa da aslında ev barınmaktan çok daha derin anlamlar taşır. Herkes için evi özel bir anlam taşır. Evimizden uzak kaldığımızda onu özleriz, bir an önce evimize giderek huzura kavuşmak isteriz. Ev sakinlik, dinginlik, huzur ve sıcaklıkla eş anlamlıdır. Her insan kendini evinde mutlu hisseder. Uzun ayrılıkların ardından evimize geri döndüğümüzde hepimiz şöyle içten bir şekilde “Oh be, evim gibisi yok.” deriz. Evini mutlu ve yaşanılır kılmak her insanın kendi elindedir. Aile fertleriyle güzel ilişkiler kurmak evi daha yaşanılası bir yer haline getirir. Mutlu bir yaşam mutlu bir aile ortamından geçer. Bunun için anne baba ve çocukların evlerini saygı ve sevgi ortamı ile süslemesi gerekir. Ev huzur, ev mutluluk, ev sığınılacak bir liman demektir. Bu limanı fırtınalardan uzak tutmak ise kaptanın yani ev sahibi olan bizlerin elindedir. Huzurlu bir hayat için limanınızı koruma altına alın ve onun çevresinde sevgiden oluşan bir set kurun. Böylece hiçbir fırtına sizin limanınızı yıkamayacaktır.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde ev ve yalnızlık üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını metni dinlerken tahmin ediniz. Tahminlerinizi ve sözlük anlamlarını yazınız.

Cevap:

fiskos: Başkalarının duyamayacağı biçimde gizli ve alçak sesle konuşma

mayhoş: Tadı şekerli ve az ekşi olan

muşmula: Gülgillerden, 2-3 metre yüksekliğinde dikenli küçük bir ağaç, bu ağacın olgunlaşıp yumuşadıktan sonra yenilebilen, yuvarlak, mayhoş, buruk ve beş çekirdekli meyvesi, döngel, beşbıyık

dalkavuk: Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Yaşlı adam, evin satılmasını neden istememektedir?

Cevap: Yaşlı adam yıllarca uğraşarak meydana getirdiği bahçesinden ayrılmak istemediği için evin satılmasını istememektedir.

2. Çocukların ev satılmayınca buldukları çözüm yolu nedir?

Cevap: Gelinlerden biri eve yerleşip gelenin geçenin evi görebileceği şekilde bahçe kapısını açık bırakması ve talipler ile yaşlı adamın konuşmasını engellemesi.

3. Yazar, evin satıldığını nasıl öğrenmiş ve bu durumla ilgili neler anlatmıştır?

Cevap: Yazın yazlığına gelince öğrenmiştir. “Ne yazık ki levhadan eser kalmamıştı artık. İş bitmiş, ev satılmış, eski yemiş bahçesinden eser kalmamıştı.” diyerek durumu anlatmıştır.

4. Yaşlı adam ve çocuklarının evle ilgili düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Metinde yer alan soruna yönelik sizin çözümünüz ne olurdu? Anlatınız.

3. ETKİNLİK

Metni tekrar dinleyerek aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.

Cevap:

1. Tahta bir kapının üstüne epey zamandan beri yaz güneşi altında devinimsiz duran, güzün sert yellerinde sarsılan, çırpınıp duran bir levha asılmıştı.

2. Aslında iki üç büyük çınarın altı dışında bütün bahçe güneş içindeydi.

3. İkinci çalışta bahçenin dibinde bir tahta yemeni gürültüsü yaklaşıyor ve yaşlı adam, kızgın kızgın, kapıyı aralıyordu.

4. Elbette ev satılınca gelip bizimle oturacaksınız büyükbaba.

5. Evin üstüne bir kat daha çıkmışlar, bahçe duvarlarını yenilemişlerdi.

6. Onun Paris’te hasır şapkası ve yaşlı bahçıvan kamburuyla canı sıkkın, utangaç, dokunsanız ağlayacak gibi dükkânın iç yanında dört döndüğünü düşlüyorum.

4. ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık bulunuz. Niçin bu başlığı seçtiğinizi açıklayınız.

Cevap:

Başlık: SÜRÜNCEME

Açıklama: Yaşlı adamın hep bahaneler bularak satışı geciktirmesinden dolayı bu başlığı buldum.

5. ETKİNLİK

Dinlerken aldığınız notlardan yararlanarak metni özetleyiniz.

Cevap:

Güzel bir bahçeye sahip bir ev satılıktır. Evin satılmasını, sahibinin çocukları istemektedir. Evin sahibi yaşlı adam, yıllarca kaldığı bu evi satmak istememektedir. Fakat satacağına dair çocuklarına söz vermiştir. Bundan dolayı evin satılmasını elinden geldiğince, türlü bahaneler ile geciktirmeye çalışmaktadır. Sonunda çocukları bu işte sıkılıp bir çare bulurlar. Eşlerinden birini eve yerleştirirler. Kadın bahçe kapısını açarak taliplerin evi görmesini sağlar ve yaşlı adam ile konuşmalarına engel olmaya çalışır. Sonunda ev satılır. Yeni sahipleri eve bir kat daha çıkarlar, bahçe duvarlarını yenilerler.

6. ETKİNLİK

Hikâyede yaşanan olayla ilgili duygularınızı karakterlerin gözüyle anlatınız.

 

7. ETKİNLİK

a) Örnekteki gibi birden fazla yüklemi olan cümleler yazınız.

Cevap:

Sadık sokaktaki yıkık duvarın önüne çömelmiş, elindeki çiçeği kucağına koymuş, ellerini başının arasına almış, iç çeke çeke ağlıyordu.

b) Örnekteki gibi içerisinde bağlaç olan cümleler yazınız.

Cevap:

Yaşlı adam kahvesinden bir yudum aldı ve genç adama dönüp onun burada çalışamayacağını bir kez daha söyledi.

 

8. ETKİNLİK

Ailenizle yaşadığınız yer ve bu yere nelerin anlam kazandırdığı ile ilgili bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “SATILIK EV” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir