8. Sınıf “SELİMİYE CAMİİ” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin SANAT/Mimari/ SELİMİYE CAMİİ
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız KonuşmaDüşünceyi Geliştirme YollarıFiilde ÇatıYazma Stratejileri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. (Tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma)
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. (Etken, edilgen çatı)
T.8.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, fiilde çatı, düşünceyi geliştirme yolları, metinden çıkarım yapma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Mimar Sinan’ın eserleri ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonucunu arkadaşlarınızla paylaşıp sınıf panosunda sergileyiniz. 3. Yaşadığınız çevredeki mimari eserlere örnek veriniz. Bunları farklı kılan özellikleri açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “SANAT” temasındaki “SELİMİYE CAMİİ” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Mimar Sinan’ın “Ustalık Eserim” dediği Selimiye Camii’si hakkında bilgi edinip bu muhteşem eser ve Mimar Sinan hakkında daha çok bilgiye sahip olacağız.
•  Gözden Geçirme “Selimiye’nin inşasında himmet edip, yüce Allah’ın izni ve yardımı, Sultan ikinci Selimin de teşvik ve desteğiyle Selimiye’nin kubbesini altı zira (yaklaşık 5 m) daha yüksek, derinliğini de dört zira (yaklaşık 3.5 m) fazla inşa ettim.” Mimar Sinan

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinlecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

 

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde “mimari” ile ilgili anlamını bilmediğiniz sözcüklerle kavram
havuzu oluşturunuz. Kavramların anlamlarını öğreniniz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Selimiye’ye neden Mimar Sinan’ın ustalık eseri denir? Açıklayınız.
Mimar Sinan bu camiyi yaptığında 80 yaşındadır. Bu süre içerisinde bir çok esere imza atmıştır. O eserlerden kazandığı tecrübe ile bu başyapıtı meydana getirmiştir. Bu nedenle ustalık eseri denir.

2. Selimiye Camii’nde bulunan “ters lale” motifi ile ilgili hangi söylenceler vardır?
Bu lale, cami arsasının sahibi olan ve burada lale yetiştiren kişinin, arsaya cami yapımı için
çıkardığı güçlük ve ters tutumunu sembolize etmektedir. Bir diğer söylenceye göre lala, kör bir ustanın ürünüdür. Bazılarına göre de lale ismi ile Allah ismi aynı harflere sahiptir. Bu da mistik bir anlam kazandırmıştır. Bazılarına göre de lale ismi tersten okunduğunda hilal kelimesi ortaya çıkmasıdır.

3. Metinden en beğendiğiniz bölümü ve bu bölümü neden beğendiğinizi söyleyiniz.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Türk İslam Sanatları Tarihçisi Ernst Diez’in, “Selimiye mekân, büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür.” sözünden hareketle Mimar Sinan ve Selimiye’ye bakış açısını değerlendiriniz.
Ernst Diez, bir çok eser görmüştür ve Selimey Camii ve Mimar Sinan’a bu eserlerle karşılaştırdığında büyük bir hayranlık ve saygı duymaktadır.

5. Bir yapının mimari eser olabilmesi için hangi özellikler taşıması gerekir? Açıklayınız.
Dönemin mimari özelliklerini taşıması ve o dönemin şartları üzerinde bir ustalık barındırması gerekir.

3. ETKİNLİK


Metinden “tanık gösterme” ve “sayısal verilerden yararlanma” cümleleri yazınız.

TANIK GÖSTERME

Ernst Diez (Ernist Diiz) bu cami için şunları söyler: “Selimiye mekân, büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstündür.”

SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA

–  Şadırvanla avluda 18 kubbe 16 sütun bulunur.

– Yapıyı kubbe kasnağında 32 küçük pencereyle yüzlerdeki üst üste 6 dizide çok sayıdaki pencere aydınlatmaktadır.

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen bilgilerden okuduğunuz metinle ilgili olanları X ile işaretleyiniz.

Okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanmıştır. X

Açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılmıştır. X

Samimi, içten bir dil kullanılmıştır.

Yazar, düşüncelerini kanıtlama gereği duymuştur. X

Öznel yargılara yer verilmiştir.

Olay anlatılmıştır.

Düşünce anlatılmıştır. X

5. ETKİNLİK

Mimar Sinan’ın mimarisi ile günümüz mimarisini “estetik ve dayanıklılık” yönünden karşılaştıran konuşma yapınız.

Mimar Sinan’ın mimarisi, o yapı için gerekli tüm özellikleri barındırır. Yapının dayanıklılığında, süslemelerinde, konumunda dönemin şartlarına göre büyük bir ustalık vardır. Her bir köşesi özenilerek, büyük bir dikkatle yapılmıştır. Yapıların tamamlanmasına acele edilmemiştir.

Günümüz mimarisinde ise estetik yoksunluğu göze çarpmaktadır. Modern mimari az maliyet ile, en kısa sürede göze hoş gelen, çağın gereklerine uygun bir yapı ortaya çıkarmak amacı taşır. Yapının tamamlanmasında teknolojiden yararlanılır. Kişisel beceriler önemli değildir. Bu nedenle duyguları yansıtmaz, daha soğuktur.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin çatı özelliğine uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Güneydoğu ve güneybatı köşelerindeki minarelerin şerefelerine tek merdivenle ulaşılır.
(   ) Etken   (X) Edilgen

Ruhani ve manevi tarafında daima derin bir sır kalıyor.
(X) Etken   (   ) Edilgen

Mihrap yerinde bir yarım kubbe, merkezî kubbeyi destekler.
(X) Etken   (   ) Edilgen

Süleymaniye Camii ile ustalığımı tamamladım.
(X) Etken   (   ) Edilgen

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden çatı özelliği aranmayanların başına X işareti koyunuz.

[   ] Selimiye’nin dış avlusu camiyi üç taraftan çevirir. Avluya giren kapıların en görkemlisi batı yönüne açılır.

[X] Selimiye, Mimar Sinan’ın yarattığı sekiz dayanaklı cami planının en başarılı örneğidir.

[   ] Selimiye, varlığı ile Türk tarihinde Edirne’ye güç katarak ona simgesel bir nitelik kazandırmıştır.

[   ] Eski harflerle yazılmış lale sözcüğü tersten okunduğunda Osmanlıların kutsal alameti olan “hilal” okunur.

[   ] Yalnız zamanımızın araştırmacıları değil eski yazarlar da Selimiye’nin bir başyapıt olduğu konusunda birleşirler.

[X] Edirne ve Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olan cami, kentin merkezinde, eskiden

[   ] Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen yerdedir.

[X] Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarındandır.

8. ETKİNLİK

Mimar Sinan’ın eserleriyle ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızda eserlerin şehirlere dağılımını gösteren tablo ve grafiklerden de yararlanınız.

FİİL ÇATISI

1. NESNELERİNE GÖRE FİİLLER

a. Geçişli Fiiller

b. Geçişsiz Fiiller…

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Selimiye Camii ile ilgili neler öğrendiniz? 2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aran­maz? A) İnsanlar günümüzden yaklaşık on bin yıl önce tarım yapmaya başladı. B) Bu esrarengiz adam, sabahtan beri yemek yemediği için çok açtı. C) Birçok ülkede posta hizmetleri bisikletli postacılar tarafından yürütülüyor. D) Tarihin ilk dönemlerinde insanlar, yaşamlarını avla­narak devam ettiriyordu.   3.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir? A) Suat Bey, Keçiören’deki bir okula müdür olarak atandı. B) Serhat Hoca, semt pazarından evin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. C) İnsanlar zaman içinde işlerini kolaylaştıran aletler icat etti. D) Birkaç müşteri, marketi soymaya çalışan hırsızın üzerine atıldı.                  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “SELİMİYE CAMİİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir