8. Sınıf “TÜRKLERDE TOYLAR, MERASİMLER, FESTİVALLER VE ŞENLİKLER” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/Gelenekler/ TÜRKLERDE TOYLAR, MERASİMLER, FESTİVALLER VE ŞENLİKLER
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriSöz SanatlarıMetin Türleri ( Destan )Görsel YorumlamaCümle Türleri ( Fiil ve İsim Cümleleri )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Abartma)
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. (Destan)
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. (Çizgi roman yorumu)
T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. (Fiil ve isim cümleleri)
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümle türleri, metinden çıkarım yapma, söz sanatları…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Milletimize ait destanlar hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki “TÜRKLERDE TOYLAR, MERASİMLER, FESTİVALLER VE ŞENLİKLER ” adlı metni işleyeceğiz. Her toplumun ortak bir geçmişi vardır. Toplum içerisindeki insanları birbirine bağlayan en önemli unsur da bu geçmişin birikimiyle oluşmuş olan gelenek ve görenlerdir. Tıpkı bir zincirin halkaları misali bu gelenek ve görenekler bizi birbirimize bağlar. Toplumun gelişmesine ön ayak olan gelenekler toplumdaki hassas bir noktadır. Yeni ürünlerin ortaya konması geleneklerden ilham alınarak gerçekleştirilebilir. Örnek vermek gerekirse günümüzde kullanılan kıyafetlerdeki eski geleneksel kıyafet etkisi bu tarz bir esinlenme ile gerçekleştirilmiştir. Günümüzde hala düğünlerden önce kına geceleri yapılmaktadır. Bu aslında toplumumuzun geçmişinde olan bir şeydir ve bir gelenek olarak devam ettirilmektedir. Eskiden kına gecesi sadece geline yapılırken günümüzde kimi zaman erkeklere de yapıldığını görmekteyiz. Bu da geleneklerimizle bağlarımızı yitirmeden üstüne yenilikler yaptığımızı gösterir.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde Türk gelenek ve göreneklerini öğreneceğiz.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen sözcük gruplarından hangileri izleme metninin anahtar sözcükleridir? İşaretleyiniz.

Cevap: 

[X]

imece toy merasim gelenek toprak dua panayır

b) İşaretlediğiniz anahtar sözcükleri kullanarak bir paragraf oluşturunuz.

Cevap: 

Eski Türk devletlerindeki yaşam biçiminde çalışmak kadar eğlenceye de büyük önem verilirdi. Eski çağlardan günümüze kadar gelen geleneklerimiz, bu iki unsura verilen değerlerin izlerini taşırlar. Mesela eski Türk devletlerinde, imece usulü yapılan işlerden sonra toplantı yapılır, bu toplantılardan sonra da eğlence amaçlı toylar düzenlenirdi. Düzenlenen panayırlarla halkın sosyalleşmesi ve alışverişe imkan tanınırdı. Çocuklara isim koymak için özel merasimler düzenlenirdi. Her hasat sonrası toplanılır, topraktan gelen bereket için tanrıya dua topluca dua edilirdi. Bugün hala bazı Türk devletlerinde bu gelenekleri birebir görebilme imkanına sahibiz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediklerinize göre cevaplayınız.

1. Yaş sözcüğüne hangi anlamlar yüklenmiştir?

Cevap: Taze ot, yeşil, bahar.

2. İzlediklerinizde hangi yörelerin gelenekleri tanıtılmıştır?

Cevap: Karadeniz, Doğu Anadolu, Kırgızistan, Azerbaycan, Ayvalık, Gemlik

3. Tarımla uğraşan insanların hasada başlamadan önce dua etmelerinin nedeni nedir?

Cevap: Ürününün bol ve bereketli olduğu ve ürünü bu mevsime kavuşturduğu için.

4. Belgeselde hangi tarım ürünlerine yer verilmiştir? Bu ürünlerden hangileri sizin yörenizde yetişiyor?

Cevap: Kiraz, domates, çilek, nar, elma, kavun, karpuz, üzüm, biber, fasulye, barbunya, zeytin.

5. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk topluluklarının örf ve âdetlerinin aynı olmasındaki etken nedir? Örneklerle açıklayınız.

Cevap: Türk halklarının aynı kültüre ve yaşayış biçimine sahip olmaları.

6. Belgeselde yapılan hasatlarla ilgili izlediklerinizle günlük hayatta karşılaştıklarınız tutarlı mıdır? Neden?
Bazı yörelerimizde bu tür hasatlar devam etmektedir. Fakat eski geleneklerin devam ettiğini söyleyemeyiz.

7. Yaşadığınız mahalle, apartman veya köyde bir yardımlaşma örneği var mı? Varsa paylaşınız.

Yaşadığınız yere göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK


İzlediklerinizle ilgili görüşlerinizi yazınız.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videodaki insanların beden dilleri ile ne anlatmak istediklerini boşluklara yazınız.

5. ETKİNLİK

Geçen zaman ve gelişen teknolojinin geleneklerimizi nasıl etkilediği ile ilgili kısa bir konuşma yapınız.

Cevap: 

Gelişen teknoloji ile artık her şey kolaylaştı. İnsanlar artık eskisi kadar zahmet çekmiyorlar. Bu kolaylıklar geleneklerimizi de etkilemiş bulunuyor. Zahmetsizce kolaylıkla yapılan işler, yardımlaşma geleneğinin azalmasına neden olmuştur. Çünkü artık bir kişi, hiçbir yardım almadan makinelerle kendi işini kendi görebilmektedir. Eskiden imece gibi birlik ve beraberli ile yapılan işler, günümüzde artık çok az kişiyle daha kısa sürede bitebiliyor. Bu da geleneklerimizin yaşatılmasına engel olabiliyor.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki web uzantılarının açıklamasını altına yazınız.

Cevap: 

www.inonu.edu.tr

inonu: İnönü (Üniversitesi)

edu: education (eğitim)

tr: Türkiye

www.meb.gov.tr

meb: Milli Eğitim Bakanlığı

gov: government (hükümet)

tr: Türkiye

b) Bilimsel çalışmalarda yukarıdaki gibi “edu” ve “gov” uzantılı siteler kullanılır. Bu durumun sebebi ne olabilir?

Cevap: “edu”, eğitim kurumları sitelerine özel bir uzantıdır. “gov” devlet kurumlarına ait sitelerin uzantısıdır. Bu kurumlar güvenilir olduğu için bilimsel çalışmalarda bu sitelerden alınan bilgiler kullanılır.

 

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri kurallı cümle oluşturacak şekilde yazınız.

• taşıyıcısı / dilidir / milletin / bir / kültür

Cevap: Bir milletin kültür taşıyıcısı dilidir.

• ettik / geleneksel / dışında / temsil / yurt / sporlarımızla / ülkemizi

Cevap: Geleneksel sporlarımızla ülkemizi yurt dışında temsil ettik.

• yerine / özel / âdetlerin / ve / bayramlar / dinî / örf / günlerdir / getirildiği

Cevap: Bayramlar dini örf ve adetlerin yerine getirildiği özel günlerdir.

• doğal / eşsiz / yurdumuz / tarihî / bir / güzellikleriyle / ve / ülkedir

Cevap: Yurdumuz doğal ve tarihi güzellikleriyle eşsiz bir ülkedir.

• yörenin / yaşadıkları / doğru / çocuklara / aktarılmalıdır / kültürü

Cevap: Çocuklara yaşadıkları yörenin kültürü doğru aktarılmalıdır.

• önce / ve / beraberlik / geleneklerimizi / birlik / için / tanımalıyız / millî

Cevap: Milli birlik ve beraberlik için önce geleneklerimizi tanımalıyız.

b) Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı hâle getiriniz.

• Ev sahipliği yapmaktadır farklı kültürlere ülkemizin şehirlerinin her biri.

Cevap: Ülkemizin şehirlerinin her biri farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır.

• Aileyi bir arada tutan yegâne yapı taşıdır büyüklerimiz.

Cevap: Büyüklerimiz aileyi bir arada tutan yegane yapı taşıdır.

• Eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar vakıf kültürü.

Cevap: Vakıf kültürü eski Türk devletlerinde toplumdaki birliği sağlar.

• UNESCO tescillidir kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu.

Cevap: Kültürel mirasımızı oluşturan eserlerin çoğu UNESCE tescillidir.

• Tarihten günümüze geleneğine sahip çıkar Türk halkı.

Cevap: Türk halkı tarihten günüme geleneğine sahip çıkar.

• Önemli bir gelenektir merasimlerde büyüklerin bulunması.

Cevap: Merasimlerde büyüklerin bulunması önemli bir gelenektir.

 

8. ETKİNLİK

Herhangi bir geleneğimizi tanıtan yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “TÜRKLERDE TOYLAR, MERASİMLER, FESTİVALLER, ŞENLİKLER” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir