Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılığı Sözlüğü

“A” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

abaküs >> hesap tahtası
abes >> anlamsız
abluka >> kuşatma
absürt >> saçma
adaptasyon >> uyarlama
adapte >> uymak
adisyon >> hesap
afiş >> resimli duvar ilanı
agresif >> saldırgan
ajan >> casus
akademisyen >> öğretim üyesi
akrobasi >> cambazlık
aksesuar >> eklenti
aksiyon >> eylem, hareket
aktif >> etkin
aktivite >> etkinlik
aktör >> erkek oyuncu
aktris >> kadın oyuncu
aktüel >> güncel
akustik >> yankılanım
altenatif >> seçenek
ambiyans >> hava
amblem >> belirtke
ambulans >> cankurtaran
analiz >> çözümleme 

analitik >> çözümsel
analiz >> çözümleme
anarşi >> kargaşa
anchorman >> ana haber sunucusu
anekdot >> fıkra
animasyon >> canlandırma
animatör >> canlandırıcı
anons >> duyuru
anormal >> olağandışı
antipatik >> sevimsiz
antoloji >> derleme
antre >> giriş
antreman >> alıştırma
antrenör >> çalıştırıcı
aranjman >> düzenleme
aranjör >> düzenleyici
arbede >> çatışma
aroma >> hoş kokulu
asimilasyon >> özümleme
asist >> yardım, yardımcı
arşiv >> belgelik
aut >> dış
avantaj >> üstünlük
avukat >> savunman

“B” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

badire >> sıkıntı
badminton >> tüylü top
badyguard >> koruma
balans >> denge
bandaj >> sargı
bandrol >> denetim pulu
barikat >> engel
bariyer >> engel
basketbol >> sepet topu
bay-bay >> güle güle
berduş >> başıboş
best-seller >> çok satar
bibliografi >> kaynakça
bilye >> misket
bilboard >> duyuru tahtası
biyografi >> özgeçmiş
blender >> doğrayıcı
blue-jeans >> kot
botanik >> bitki bilimi
boykot >> direniş
branç >> kuşluk yemeği
bravo >> aferin
brifing >> bilgilendirme
buket >> bağlam
bungee-jumping >> zıpzıp atlama
büluğ >> ergenlik
büro >> yazıhane
bürokrasi >> kamu yönetimi
by-pas >> devre dışı bırakmak

“C-Ç” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

casting >> oyuncu seçimi
catering >> yemek hizmeti
cazibe >> çekicilik
cefa >> sıkıntı
cemiyet >> toplum
center >> merkez
centilmen >> görgülü
centrum >> şehir merkezi
cereyan >> akım
chat >> sohbet
check >> yoklama, denetleme
check-in >> giriş işlemi
check-out >> çıkış işlemi
check point >> denetim noktası
ciklet >> sakız
cimnastik >> idman
cursor >> imleç
cv >> özgeçmiş
çaçaron >> geveze
çeşni >> tat
çıngar >> kavga

“D” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

damping >> indirim
dart >> oklama
darülaceze >> düşkünler yurdu
data >> veri
datebase >> veritabanı
deep-freeze >> derin dondurucu
dedektif >> hafiye
dedektör >> bulucu
defans >> savunma
deforme >> şekil bozulması
dejenere >> yozlaşma
dekolte >> açık
dekont >> hesap belgesi
dekoratif >> süsleyici
demet >> bağlam
departman >> bölüm
depresyon >> çöküntü
deşarj >> boşalma
deşifre >> çözülmüş
detay >> ayrıntı
detone >> uyuşumsuzluk
didaktik >> öğretici
diksiyon >> söylem
direkt >>doğrudan
direktif >> yönerge
direktör >> yönetmen
disiplin >> sıkı düzen
dispanser >> bakımevi
diyabet >> şeker
diyetisyen >> beslenme uzmanı
dizayn >> tasarım
dobra >> içten
doktor >> hekim
doküman >> belge
done >> veri
download >> indirme
donör >> verici
driver >> sürücü
duayen >> meslek piri
dublaj >> seslendirme
duble >> çift
dubleks >> iki katlı
dublör >> yedek oyuncu

“E” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

editör >> yayımcı
efemine >> kadınsı
efor >> çaba
ego >> benlik
egoist >> bencil
ekip >> takım
ekipman >> donanım
ekonomik >> hesaplı
ekstra >> fazladan
ekstre >> hesap özeti
elastik >> esnek
element >> öğe
eliminasyon >> eleme
elit >> seçkin
e-mail >> elmek
emperyalist >> yayılımcı
empoze >> etmek dayatmak
endüstri >> sanayi
enfeksiyon >> bulaşma
enjektör >> iğne
enstrüman >> çalgı aleti
enstrümental >> sözsüz
entegrasyon >> uyum
entelektüel >> aydın
enteresan >> ilginç
enternasyonel >> uluslar arası
entrika >> oyun, hile
envanter >> döküm
epik >> destansı
ergonomik >> elverişli
espiri >> nükte
etnik >> kavmi
etüt >> araştırma
evham >> kuşku
eyeliner >> göz kalemi
exıt >> çıkış

“F” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

fabrika >> üretim evi
fair-play >> dürüst durum
faks >> belge geçer
fanatik >> bağnaz
fantastik >> hayali
faraziye >> varsayım
fastfood >> hazır yemek
faul >> hata
fenomen >> görüngü
feodalite >>derebeyi
ferdiyetçilik >> bireycilik
feyk >> uydurma
fihrist >> içindekiler
fikstür >> takvim
filiz >> sürgün
filtre >> süzgeç
final >> sonuç
final four >> son dört
finans >> para
finansman >> para desteği
finish >> bitiş
first-class >> birinci sınıf
fırst lady >> başhanımefendi
fitness >> sağlıklı yaşam
fobi >> yılgı
folklor >> halk bilimi
fonksiyon >> işlev
fonksiyonel >> işlevsel
formalite >> gerekli işlem
format >> biçem
forvet >> ileri uç
fosil >> taşıl
fotokopi >> tıpkı çekim
fragman >> tanıtım filmi
frekans >> sıklık
fuar >> sergi
full >> tam
full-time >> tam gün
futbol >> ayaktopu

“G” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

gala >> ön gösterim
galaksi >> gökada
galeri >> sergiyeri
galeyan >> coşma
gardırop >> giyisilik
global >> küresel
grafik >> çizge
go-kart >> yürüteç
gramer >> dil bilgisi
grand prix >> büyük ödül
grev >> iş bırakımı

“H” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

hacker >> kırıcı
half-time >> yarı
halüsinasyon >> sanrı
hardware >> donanım
hat-trıck >> üçleme
hepatit >> sarılık
hijyen >> sağlığa uygun
hipodrom >> koşu alanı
hit >> liste başı
hiyerarşi >> silsile
hiyeroglif >> resim yazısı
hobi >> uğraş
holigan >> sokak serserisi
hosting >> ana sistem
hoyrat >> kaba

“I-İ” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

ice-tea >> buzlu çay
ideal >> ülkü
ideoloji >> düşüngü
illegal >> yasa dışı
illüzyon >> yanılsama
imaj >> görüntü
imitasyon >> taklit
indeks >> dizin
inkılap >> devrim
insiyatif >> öncelik
interaktif >> etkileşim
internet >> genel ağ
ipotek >> rehin
ironi >> gülmece
iskonto >> indirim
işporta >> sergi
italik >> yatık
izbe >> basık
izdiham >> yığışma
izolasyon >> yalıtım
IQ  >> zeka düzeyi

“J” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

jakuzi >> sağlık havuzu
jaluzi >> şerit perde
janti >> kibar
jenerasyon >> nesil
jeneratör >> üreteç
jenerik >> tanıtım yazısı
jet-ski >> su kızağı
jimnastik >> idman
joystik >> yönetme kolu
jön >> genç
juri >> seçici kurul

“K” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

kabine >> bakanlar kurulu
kakafoni >> ses uyumsuzluğu
kalibrasyon >> ölçümleme
kalite >> nitelik
kampüs >> yerleşke
kamus >> sözlük
kaos >> kargaşa 

kapasite >> kapsama gücü
kapital >> anamal
karambol >> karmaşa
kargo >> yük
kariyer >> meslek
karizma >> büyüleyici özellik
kartvizit >> tanıtım kartı
klasik >> geleneksel
klasör >> sıralaç
klişe >> basmakalıp
koç >> çalıştırıcı
kolaj >> kesyap
koleksiyon >> derlem
kombine >> toplu
komedi >> güldürü
komisyon >> kurul
komple >> dolu
komplike >> karışık
komplo >> tuzak
kompüter >> bilgisayar
komünikasyon >> iletişim
konfeksiyon >> hazırgiyim
kongre >> kurultay
konsantrasyon >> yoğunlaşma
konsept >> kavram
konser >> dinleti
kontenjan >> sayı
kontrast >> zıtlık
kontrol >> denetim
koordinasyon >> eş güdüm
kopya >> çevriyazı
korner >> köşe
kortej >> alay
kotasyon >> değer
kotra >> yelkenli
kozmik >> evrensel
kripto >> şifreli yazı
kriter >> ölçüt
kronik >> süreğen
kronometre >> süre ölçer
kros >> kır koşusu
kulvar >> yol
kütüphane >> kitaplık

“L” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

labirent >> karmaşık
laptop >> dizüstü
laser >> ışık
legal >> yasal
lider >> önder
light >> hafif
likit >> sıvı
limit >> sınır
link >> bağlantı
lirik >> coşkun
lisan >> dil
logo >> ayırmaç
lojistik >> donanım
lojman >> konut
lügat >> sözlük

“M” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

maaş >> aylık
mabet >> tapınak
maç >> karşılaşma
magıc >> büyüleyici
mağaza >> satımevi
mahalli >> yöresel
makro >> büyük
maksimum >> en çok
manifesto >> bildiri
maraton >> uzun koşu
marjinal >> sıra dışı
market >> satış merkezi
marketing >> pazarlama
mantalite >> anlayış
matbaa >> basımevi
materyal >> araç-gereç
medya >> basın-yayın
mega >> dev
megapol >> dev şehir
melankoli >> kara sevda
memory >> bellek
mersi >> sağol
mesaj >> ileti
metafizik >> doğaötesi
metafor >> mecaz
metamorfoz >> değişme
metodoloji >> yöntem bilimi
metraj >> uzunluk
metot >> yöntem
metropol >> anakent
mikser >> karıştırıcı
milenyum >> binyıl
minimum >> en az
misyon >> amaç
modem >> çevirge
mobil >> taşınabilir
modifikasyon >> değiştirme
modern >> çağdaş
monoton >> tekdüze
montaj >> kurgu
motivasyon >> güdüleme
mouse >> fare
mönü >> yemek listesi
mucit >> yaratıcı
multimedya >> çoklu ortam
mülakat >> görüşme

“N” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

naif >> saf
nakavt >> oyundışı
namzet >> aday
natürel >> doğal
nagatif >> eksi
neşriyat >> yayım
network >> bilişim ağı
nickname >> takma ad
nihilist >> hiççi
nispet >> oran
nobran >> davranışı kaba
no-frost >> karlanmaz
nominal >> saymaca
non-stop >> durmaksızın
nostalji >> geçmişe özlem
note book >> el bilgisayarı
nötr >> etkisiz
numaratör >> sayıcı
numune >> örnek
nüans >> ince ayrıntı

“O-Ö” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

obez >> çok şişman
obezite >> çok şişmanlık
obje >> nesne
objektif >> tarafsız
off-road >> arazi yarışı
ofis >> işyeri
ofsayt >> açığa düşmek
okey >> tamam
online >> çevrim içi
operasyon >> işlem
operatör >> işletmen
opsiyon >> seçme süreci
optimist >> iyimser
organizasyon >> düzenleme
organizatör >> düzenleyici
orijin >> köken
otantik >> gerçek
otoban >> hız yolu
otobiyografi >> özgeçmiş
otomatik >> özdevimli
otorite >> sözügeçerlik
otoriter >> sözügeçer
outlet >> fabrikadan satış
ödem >> şişki nlik
örf >> gelenek
ötenazi >> ölme hakkı

“P” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

panel >> açık oturum
pankart >> duyurumluk
pansiyon >> barınak
parantez >> ayraç
parkur >> koşu yolu
parodi >> gülünçleme
part-time >> yarı zamanlı
pasif >> edilgen
pasör >> pas veren
perakende >> tekten
performans >> başarım
periyodik >> devinimli
periyot >> dönem
piknik >> mesire
play off >> üst küme
polemik >> tartışma
poligon >> atış yeri
politik >> siyasal
partmanto >> askılık
potansiyel >> gizilgüç
pozisyon >> konum
pozitif >> olumlu
prensip >> ilke
prestij >> saygınlık
prınter >> yazıcı
problem >> sorun
prodüksiyon >> yapım
prodüktör >> yapımcı
profesyonel >> uğraşman
prömiyer >> açılış

“R” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

radikal >> köklü
radyasyon >> ışıma
radyoterapi >> ışın tedavisi
rafting >> sal yarışı
randevu >> buluşma
randıman >> verim
rasat >> gözlem
rasathane >> gözlemevi
reaksiyon >> tepki
reaktif >> ayıraç
reel >> gerçek
referandum >> halk oylaması
referans kay >>kaynak
reform >> düzeltme
refüj >> orta kaldırım
rehabilitasyon >> iyileştirme
rehber >> kılavuz
rejisör >> yönetmen
reklam >> tanıtım
rekolte >> (toplam,yıllık) ürün
relaks >> sakin
restorasyon >> onarım
revizyon >> yenileme
rezerv >> saklanmış
rezervasyon >> yer ayırtımı
rezidans >> konut
romantik >> duygusal
rönesans >> yeniden doğuş
rötar >> gecikme
rutin >> alışılagelmiş

“S-Ş” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

sabotaj >> baltalama
safha >> evre
sansasyon >> heyecan
santra >> orta yuvarlak
sarfiyat >> gider
seans >> oturum
sektör >> bölüm
self-servis >> seçal
sembol >> simge
seminer >> toplu çalışım
sempatik >> canayakın
sempatizan >> taraftar
sempozyum >> bilgi şöleni
senarist >> oyun yazarı
senkron >> eş zaman
senkronizasyon >> eşleme
sensor >> sezici
sentez >> bireşim
sertifika >> öğrenim belgesi
server >> sunucu
serzeniş >> başakalma
sezon >> mevsim
shop >> dükkan
show >> gösteri
showman >> gösteri adamı
sıklet >> ağırlık
silüet >> gölge
single >> tekli
sirkülasyon >> dolaşım
sistematik >> dizgeli
sit-com >> durum güldürüsü
skor >> sonuç
slayt >> yansı
smaç >> çivileme
sofistike >> yanıltıcı
sofizm >> bilgicilik
software >> yazılım
solaryum >> güneş odası
sömestır >> yarıyıl
spiker >> sunucu
sponsor >> destekçi
spontane >> doğaçlama
sprint >> kısa koşu
stant >> tezgah
star >> yıldız
start >> başlangıç
sticker >> çıkartma
stil >> tarz
stres >> gerginlik
subjektif >> öznel
suni >> yapay
sükunet >> dinginlik
sükse >> gösteriş
sürpriz >> şaşırtı
şaibe >>leke
şarj >> doldurma
şavk >> ışık
şematik >> çizimsel

“T” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

talk şov >> söz gösterisi
tebligat >> bildiri
telekominikasyon >> uziletişim
telepati >> öteduyum
temaşa >> görünç
tempo >> hız
tenis >> alantopu
teori >> kuram
teorik >> kuramsal
terapi >> tedavi
termometre >> sıcak ölçer
termoterapi >> ısı tedavisi
teyp >> kaset çalar
tiraj >> baskı sayısı
tolerans >> hoşgörü
total >> bütün
töhmet >> suçlama
trajedi >> ağlatı
transfer >> aktarım
transit >> düzgeçiş
travma >> sarsıntı
trend >> eğilim
treyking >> dağ yürüyüşü
trio >> üçlü
tripleks >> üç katlı
turist >> gezgin
turistik >> gezimsel
turnike >> çevirgeç
tüccar >> satıcı
tünel >> içgeçit
türbülans >> hava boşluğu

“U-Ü” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

ukala >> bilgiç
ultra >> aşırı
ultraviyole >> morötesi
umum >> genel, kamu
unsur >> ilke
unvan >> san, ad
usul >> yöntem, yol
ültima tom >> son uyarı
ümmet >> inandaş topluluğu
ünite >> birim
üniter >> bütünbirim
üniversal >> evrensel
üniversite >> bilimler yurdu
üslup >> biçem, söyleyiş
ütopik >> düşsel
ütopya düş >> düşsel ülke

“V” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

vasıta >> araç
vasıtalı >> dolaylı
vatan >> yurt, ülke
vaziyet >> konum
vebal >> yazık
vecibe >> koşul
vecize >> özdeyiş
vefa >> sözünde durma
velhasıl >> kısaca, sözün özü
vesayet >>buyruk
vesile >> nedence
video >> görüntü alıcı
viraj >> dönemeç, büküm
vitrin >> sergilik
viyadük >> köprü yol
vizyon >> uzak görüşlülük
vukuat >> olaylar

“Y” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

yahut >> ya da
yed i emin >> güvenilir kişi
yeis >> üzüntü
yeknesak >> tekdüze
yekten >> birdenbire
yekün >> tutar, toplam
yemin >> ant içme
yevmiye >> gündelik

“Z” Harfi İle Başlayan Yabancı Sözcüklerin TÜRKÇE KARŞILIKLARI

zabıt >> tutanak
zafiyet >> güçsüzlük
zarf >> belirteç
zaruri >> kaçınılmaz
zalim >> acımasız
zam >> artırım
zamir >> adıl
zan >> kuşku
zarafet >> incelik
zarf >> belirteç
zevk >> beğeni
zıt >> karşıt
zihin >> beğeni
zira >> çünkü
zirve >> doruk
ziyafet >> şölen
ziyaret >> görmeye gitme
ziynet >> süs
zorlu >> çelişmeli
zorunlu >> gerekli
zuhur >> baş gösterme
zümre >> topluluk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir